Θεματοποιημένες παιδικές χαρές

ΑμεΑ και μικτές

Παιδικές χαρές Θεματοποιημένες ή μη. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στην Ελληνική αγορά και είναι μικτές για να φιλοξενούν και τα παιδιά με Αναπηρία. Στόχος μας είναι να μπορούν πλέον να παίζουν στα ίδια παιχνίδια όλα τα παιδιά μαζί καλλιεργώντας ταυτόχρονα και κοινωνική παιδεία στα τυπικά παιδιά αλλά και βοηθώντας στην κοινωνική ένταξη τα παιδιά με Αναπηρία

Fashion

Απλές

Παιδικές χαρές Θεματοποιημένες ή μη, με μοναδικό ύφος και υλικά, μόνο από ξύλο μέταλλο και σχοινιά, δημιουργούν μοναδικά πάρκα διασκέδασης δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους μέσα από το παιχνίδι.

Ολα τα παιχνίδια και τα επιμέρη αντικείμενα (φράχτες, πύλες, διακοσμητικά αντικείμενα) στις συγκεκριμένες παιδικές χαρές είναι οικολογικά και η εταιρεία κατασκευής τους συνάδει με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Για κάθε δέντρο που κόβεται φυτεύεται ένα άλλο και όλες οι επεξεργασίες γίνονται με οικολογικά υλικά

Ασφάλεια: Ο Νο 1 παράγοντας στην πολιτική της εταιρείας μας.

 Διαρκή συστήματα ελέγχου

 Σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας και την πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 9001, προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες τους, τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας.

 Oικολογικά υλικά για την προστασία του περιβάλοντος και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος με την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών αειφόρου σχεδιασμού

 Συνεχείς ελέγχοι στους εκάστοτε χώρους των εγκαταστάσεων μας

 Αμεση αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων

 Συνεχής βελτίωση στην υλοποίηση

Δείτε φωτογραφικό υλικό

 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events
 • Starkid Kids & Family Events